Contributie bij lidmaatschap

Contributie bij lidmaatschap

Voor het seizoen 2023/2024 zijn, onder voorbehoud van eventuele onverwachte gebeurtenissen,
de onderstaande bedragen vastgesteld. 

Veeg naar links voor meer informatie

Lidmaatschap Geboortedatum Bedrag
Senioren vóór 01-01-2005 € 184,00
JO19 en JO18 2005 / 2006 € 160,00
JO17 en JO16 2007 / 2008 € 152,00
JO15 en JO14 2009 / 2010 € 144,00
JO13 en JO12 2011 / 2012 € 132,00
JO11 en JO10 2013 / 2014 € 121,00
JO9, JO8 en JO7 2015 / 2016 / 2017 € 121,00
Mini's 2018 € 36,75 per 3 mnd
G-Voetbal Senioren € 86,00
G-Voetbal Junioren € 68,00
Vrouwen 30+   € 86,00
Steunende leden   € 42,00

Trainende senioren

  € 58,00

Walking football

  € 58,00


Voor nieuwe leden geldt tevens een éénmalig inschrijfgeld van € 10,-.
Voor leden die niet per automatische incasso betalen geldt een toeslag van € 2,-.
Actief spelende leden hebben vrij toegang bij de competitiewedstrijden van HVCH 1.
Het kan zijn dat bij beker- en nacompetitiewedstrijden wel entree betaald moet worden.

Contributiebetaling

Nieuwe leden kunnen alleen nog lid worden van onze vereniging indien men een machtiging verstrekt voor automatische incasso.
Bij automatische incasso is de contributieheffing in twee termijnen.
De inning van contributie van de eerste seizoenshelft vindt plaats in augustus, de tweede seizoenshelft wordt geïnd in januari.

 

Leiders en trainers die niet actief voetballen en toch een seizoenkaart willen, kunnen deze tegen betaling van € 10,- afhalen bij het secretariaat.
Bestuur, leiders (niet actief voetballend) en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Voor gezinnen waarvan drie of meer kinderen in de jeugd voetballen geldt, dat voor de oudste twee kinderen de volledige contributie wordt betaald en voor het derde en eventueel volgende kind de helft van de hierboven vermelde contributie wordt betaald.

 

Hoe te handelen bij langdurige blessures

Bij langdurige blessures vindt er over de eerste zes maanden geen teruggaaf van contributie plaats. Voor de resterende tijd is wel contributieteruggaaf mogelijk. Men moet dit dan wel door de leider/leidster van uw elftal laten doorgeven aan het secretariaat. Bij hervatting van de trainingen/wedstrijden moet de leider/leidster dit uiteraard weer doorgeven. Alleen dan komt men in aanmerking voor gedeeltelijke teruggave van de contributie aan het eind van het seizoen. Blessures doorgegeven na 1 juni van het betreffende seizoen worden niet meer in behandeling genomen.

 

Boetes

De door de KNVB aan onze vereniging in rekening gebrachte boetes worden zowel aan de spelers/speelsters als desbetreffende team welke deze boetes hebben veroorzaakt doorberekend. Men is weer speelgerechtigd nadat de boete is betaald.

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1
zaterdag
25 mei
18:00 uur
HVCH
Best Vooruit
Eerstvolgende wedstrijd HVCH VR1

Geen wedstrijd op het programma.

Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen