Normen en waarden die gelden op ons sportpark

Normen en waarden die gelden op ons sportpark

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. De gedragsregels pogen hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje “gereedschap” voor de vereniging.

 

HVCH heeft "De Basis Elf" geformuleerd: Deze kun je hier downloaden.

 

Sporten doe je voor je plezier. Onze v.v. H.V.C.H. wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan.

 

Wat verstaan we eigenlijk onder normen, waarden en fair play?

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

 

Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. 

 

Fair play: Eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

 

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

 

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

 

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleed) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen en zonodig er elkaar op aan te spreken.

 

Je kunt de gedragsregels hier downloaden.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen v.v. H.V.C.H. hebben wij een vertrouwenscontactpersoon.  Kijk hier voor meer informatie.

 

Zonder respect geen voetbal!

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1
zondag
03 dec.
14:30 uur
HVCH
EVV Echt
Eerstvolgende wedstrijd HVCH VR1
zondag
03 dec.
13:00 uur
FC Tilburg VR1
HVCH VR1
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen en Meisjes