Algemeen
13 januari 2021
ALV agenda en aanmelding
Lees verder...

update 13-1-2021: het jaarverslag seizoen 2019-2020 is als link toegevoegd in de ALV-agenda

 

Heesch, 4 januari 2021   

 

Beste leden,

Hierbij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur. In verband met Corona kunnen we helaas niet bijeen komen en gaan we deze vergadering digitaal houden via het programma Teams. Leden die deel willen nemen aan de vergadering kunnen zich via email aanmelden bij: secretaris@hvch.nl.

Wanneer je jezelf aanmeldt, krijg je een mail met een link toegestuurd waarmee je op 19 januari kan deelnemen. Tevens worden dan de verslagen mee verzonden die vastgesteld gaan worden in bovengenoemde vergadering.

 

Agenda:

-       Opening door de voorzitter

-       Mededelingen

-       Vaststellen verslag vorige ALV

-       Jaarverslag seizoen 2019-2020 (hier te lezen)

-       Jaarverslag penningmeester

-       Verslag leden kascommissie

-       Dechargeren van de penningmeester

-       Vaststellen begroting seizoen 2020-2021

-       Bestuursverkiezing:

        Vacature secretaris 

        Vacature bestuurslid facilitair: het bestuur draagt Jeroen Verstegen voor als opvolger van Harold van Munster.

Leden van HVCH hebben het recht kandidaten of tegenkandidaten aan te dragen. Dit kan t/m 17 januari 2021 en deze dienen schriftelijk ingediend te worden en voorzien van 15 handtekeningen van leden.

Dit alles kan ingeleverd worden bij Laurens Gloudemans, Krabbenhoek 25, 5384 MS Heesch

-       Rondvraag

-       Sluiting

 

Wij hopen op een goede opkomst tijdens deze vergadering 

 

Met vriendelijke groet,

Voorzitter HVCH

Laurens Gloudemans

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1

Geen wedstrijd op het programma.

Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsoren