Algemeen
13 april 2023
Eenmalige incasso energietoeslag
Belangrijke informatie: eenmalige extra doorbelasting van energietoeslag HVCH

Gas, water en licht zijn een wezenlijk onderdeel voor het uitoefenen van een voetbalvereniging. Denk aan warm water om te douchen, het verwarmen van kleedlokalen/kantine en veldverlichting. De ontwikkelingen sinds medio 2022 als het gaat om zeer sterk stijgende energieprijzen raken de vereniging dan ook stevig, op basis van een laatste berekening in februari jl. bedragen de kosten in het seizoen 2022-2023 voor HVCH naar verwachting  € 55.000(!) hoger dan "normaal". Een en ander is uitgebreid toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2022 en ook op de website is hierover eerder (kort) bericht.  Er is in de Algemene Ledenvergoeding besloten en instemming verleend tot een eenmalige energietoeslag van € 25 per actief spelend lid, een uitzondering geldt voor de mini's omdat die geen wedstrijden spelen en een kleiner deel van het seizoen actief zijn. Met de energietoeslag wordt ongeveer € 25.000 extra aan inkomsten verworven, de vereniging neemt vanuit eigen beschikbare middelen de resterende € 30.000 voor haar rekening. 


We zijn ons er zeker van bewust dat inflatie en stijging van energieprijzen grote invloed kan hebben op individuele huishoudens. Vanwege wat bovenstaand is toegelicht hebben we (helaas) toch tot deze energietoeslag moeten besluiten. Voor huishoudens waarbij een (extra) betaling van contributie/energietoeslag tot problemen leidt verzoek dit te melden bij onze vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@hvch.nl) in de hoop dat we in vertrouwen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. In algemene zin zijn er subsidiemogelijkheden in deze, dat te onderzoeken maar daar komt (helaas) niet iedereen voor in aanmerking. Overigens, voor (jeugd)leden waarop de subsidieregeling in 2022-2023 reeds van toepassing is geldt deze eenmalige energietoeslag niet. Er wordt wel getracht de energietoeslag in 2023-2024 alsnog bij het betreffende fonds in te dienen, voor 2022-2023 is de subsidie reeds afgewikkeld en deze aanvulling niet meer mogelijk.


Moment van incasseren
In de week van 24 april 2023 wordt € 25 geïncasseerd op het bankrekeningnummer zoals bekend in onze ledenadministratie.


Andere financiële aspecten
Insteek is de "pijn" over zoveel mogelijk schouders te verdelen, zoals gezegd onder alle actieve leden en een deel voor rekening van de vereniging. Er vindt afstemming plaats met partners als KNVB, gemeente Bernheze en nabijgelegen verenigingen. Er wordt waar mogelijk een beroep gedaan op een landelijke subsidieregeling, in het verlengde daarvan is gesproken met de gemeente over eventuele gemeentelijke regelingen. Zodra hierover meer bekend is zullen we jullie zeker berichten, uiterlijk in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (doorgaans in november) alwaar we sowieso verantwoording afleggen over gevoerd beleid. 
 
Verduurzaming accommodatie
Tenslotte en zeker zo belangrijk, verduurzaming van onze accommodatie en een "oplossing" voor de lange termijn. Dit heeft natuurlijk nadrukkelijk onze aandacht, afgezien van het financiële gaat het dan met name om technische mogelijkheden (en/of onmogelijkheden). Er is, en wordt nog steeds, onderzoek verricht om te komen tot een passende invulling. Het monitoren van bijvoorbeeld energieverbruik, het onderzoek doen naar vernieuwingen/verduurzaming is in de tegenwoordige tijd nog belangrijker geworden dan het al was.  Concreet denken we heel erg gebaat te zijn bij een "energiemanager" (vacature vrijwilliger). Denk jij ons hiermee te kunnen helpen, of op een andere manier mee te kunnen denken, te kunnen adviseren over het actuele onderwerp "energie" dan houden we ons daarvoor zeker aanbevolen. Meld dit bij vrijwilligers@hvch.nl, facilitairezaken@hvch.nl of spreek een van de bestuursleden aan. 


We denken / hopen met bijgaande toelichting duidelijkheid te hebben gegeven over de eenmalige energietoeslag en wij hopen op ieders begrip.
Samen zijn wij HVCH. 

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1
zondag
24 sep.
14:30 uur
HVCH
Halsteren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH VR1
zondag
24 sep.
11:30 uur
HVCH VR1
Woezik VR1
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen en Meisjes