Algemeen
5 juni 2019
Extra ALV op 20 juni
Donderdag 20 juni vindt er om 20.00 uur een extra Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van HVCH. Iedereen is van harte welkom. Bijgaand de (aangepaste) agenda van deze avond.

Heesch, 12 juni 2019  

 

Beste leden,

Hierbij de aangepaste agenda voor de extra Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw van H.V.C.H., waarbij de nieuwe bestuurssamenstelling is toegevoegd.

 

Agenda:

-       Opening door vicevoorzitter/waarnemend voorzitter Harold van Munster

-       Mededelingen

-       Eindpresentatie door werkgroep Fit voor de Toekomst

-       Bestuursverkiezing:

 

·       Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Ans den Brok

·       Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Hans Mulders

·       Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Angelo Neelen

·       Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Bonte

·       Tussentijds aftredend en herkiesbaar: Harold van Munster

·       Tussentijds aftredend en herkiesbaar: Laurens Gloudemans

·       Tussentijds aftredend en herkiesbaar: Rob van Aalst

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Algemene Zaken tevens Voorzitter: Laurens Gloudemans

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Algemene Zaken tevens Secretaris: Petra van Zoggel

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Financiën tevens Penningmeester: Rob van Aalst

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Facilitaire Zaken: Harold van Munster

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Vrijwilligers & Organisatie: Ricco Kokshoorn

·       Het bestuur stelt voor als bestuurslid Voetbal(zaken): Joris Priem

 

Leden van H.V.C.H. hebben het recht tot 15 juni 2019 kandidaten te stellen voor het bestuur. Dit moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 15 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar Ans den Brok, Beemdstraat 9, 5384 LA Heesch.

-       Rondvraag

-       Sluiting

 

Wij hopen op een goede opkomst tijdens deze vergadering, zodat H.V.C.H. fit de toekomst in kan.

 

Met vriendelijke groet,

Vicevoorzitter/waarnemend voorzitter

Harold van Munster

 

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1

Geen wedstrijd op het programma.

Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsoren