Jeugd
29 mei 2024
Indeling jeugdteams 2024 2025
belangrijke data en toelichting op het indelingsproces; lees verder

Het seizoen 2023-2024 zit er weer bijna op en alle voorbereidingen zijn in volle gang voor het nieuwe seizoen.

 

In de jeugdleidersvergadering in maart is uitgebreid toegelicht hoe we dat dit jaar georganiseerd hebben en wat er anders is dan voorgaande jaren. In dit bericht zullen we de hoofdlijnen nogmaals uitleggen en belangrijke data vermelden.

 

1.      De nieuwe teamindeling is zo goed als rond; iedereen krijgt 30-31 mei te horen in welk team hij/zij ingedeeld is voor het nieuwe seizoen.

 

2.      Voor heel wat teams zijn de nieuwe trainers al bekend; de komende weken worden er nog meer (huidige) trainers aangezocht voor een nieuwe trainersrol. Wil jij een team gaan trainen? Meld je dan aan!

 

3.      De teams die begin juni al een nieuwe trainer hebben kunnen vanaf 3 juni al met hun nieuwe team gaan kennismaken en trainen:

 • In de week van 3 tot 7 juni kan elk (nieuw) team trainen op hetzelfde tijdstip als waarop hetzelfde huidige team traint; velden 2, 3, 4 en 5 en kleedkamers zijn die week nog beschikbaar.
 • Vanaf 10 juni tot 28 juni is alleen het kunstgrasveld (veld 2) nog beschikbaar. De laatste grasvelden moeten dan ook in onderhoud. Wanneer kan je dan trainen met je nieuwe team (als je wilt)
  • Het ‘Extreem-slechtweerschema’ op de site is leidend voor de indeling,
  • Voor de teams die daarop niet ingedeeld staan maar wel willen trainen zijn er in overleg mogelijkheden:
   • door ‘opengevallen gaten’ op te vullen (bijvoorbeeld op tijdsloten van seniorenteams die niet meer trainen),
   • Op vrijdagavond of in het weekend (zaterdag- en eventueel zondagochtend),
   • Je kunt je aanvraag hiervoor als nieuwe trainer richten aan de Coördinator van je lichting, dan zoeken we samen naar een passend tijdslot. 
   • Er zal nog een aangepast schema gecommuniceerd worden.

4.      De Nieuwe-Teamsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni (startend om 9.00 met de jongste lichting). Op deze dag willen we weer breder kennismaken met het nieuwe team, de leiding en ouders. Die dag moet ook elk team definitief een leider(s) en trainer(s) benoemen. Denk hier al over na!

 

5.      Kleding en materialen inleveren: kleding van elk huidig team zou al geïnventariseerd moeten zijn;  heb jij het formulier nog niet ingeleverd, doe dat dan meteen! 

 

6.      Inleveren van de tas met teamkleding en materialen kan op maandag 17 juni en woensdag 19 juni, van 19.00 -21.00 uur. Zorg dat alles compleet ingeleverd wordt en dat je deze datum niet vergeet!

 

7.      Uitgifte van de nieuwe teamkleding en materialen is op zaterdag 6 juli, een week na de NTD. 

 

8.      De trainingen in het nieuwe seizoen beginnen op maandag 19 augustus, tegelijk met de scholen.  

 

9.      Eerste officiële wedstrijden staan gepland voor 31 augustus, conform de speelkalender van de KNVB: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/28354/speeldagenkalender-veld-zuid-2024-2025

 

 

Na deze belangrijke data wil je misschien nog meer weten over het indelingsproces. Hieronder kan je meer lezen. 

 

Uitgangspunten bij de nieuwe teamindeling 2024-2025:

 

 • Er zijn enkele wijzigingen in het proces doorgevoerd tov afgelopen jaar, zo zijn er geen grote ‘gezamenlijke selectietrainingen’ meer.
 • Plezier is het allerbelangrijkste, sportief presteren en je ontwikkelen gaan daarmee hand in hand. 
  Iedereen presteert op het bij hem / haar passend niveau en teams worden ingedeeld op diverse niveaus.
 • Het indelingsproces is niet iets wat even aan het eind van het seizoen gedaan wordt. Het is een proces dat het hele jaar doorloopt. Het begint eigenlijk al bij de eerste training van het nieuwe seizoen. Er zijn gedurende het seizoen wekelijks afstemmingen tussen de mensen die met de jeugd op de trainingen en de wedstrijden bezig zijn. Al deze ervaringen tellen mee bij de uiteindelijke indeling.
 • We hebben Trainers, Hoofdtrainers, Voetbaltechnische Commissieleden en Hoofd Opleidingen die elke fase van het seizoen de ontwikkeling van elk team evalueren.
 • Minstens twee maal per seizoen wordt er ook een individuele analyse van elk kind gemaakt: de spelersprofielen. Hoe ontwikkelt elke speler zich voetbaltechnisch, fysiek en ook mentaal?
 • Deze analyse wordt door de Teamleiding vastgelegd en daarna met het voetbaltechnisch kader besproken. De teamleiding (trainer en leider) stelt deze dus op, de TC-leden (Technische Coördinatoren jeugd)  zorgen dat er een compleet beeld is van alle spelers. Dit is belangrijke input voor de nieuwe indeling! 
 • Er zijn veel personen betrokken bij het bekijken, analyseren en bespreken van (de ontwikkelingen van) elke speler. Niet één persoon, maar een heel team. Niet één moment, maar een heel proces. Uiteindelijk zijn het Hoofd Opleidingen en de TC-leden verantwoordelijk voor dit proces en voor de uiteindelijke indeling.
 • Nieuwe leden zullen (zo mogelijk) aan minstens twee trainingen deelnemen voor hun indeling plaatsvindt. Nieuwe mogelijkheid tot proeftrainingen zijn er weer als het nieuwe seizoen begonnen is, nu niet meer.
 • Wijzigingen tijdens het lopende seizoen worden alleen bij uitzondering en alleen na persoonlijk gesprek met de ouders doorgevoerd.
 • Vaste vriendenteams’  zullen bij de jeugd niet gevormd worden. Elk jaar volgt opnieuw een indeling waarbij geldt: clubbelang gaat boven teambelang, en dat weer boven individuele wensen.

 

Competitie-indeling van de teams: 

 • De hoogst spelende teams zijn actief in de lichtingen JO19, JO17, JO15, JO13 en JO11 met per lichting (minstens) twee teams in de Hoofdklasse/1e klas. In principe zit iedereen dus twee jaar in een leeftijdscategorie. Zo zal er in veel teams dus ook een mix van eerste- en tweedejaars zijn en zal de samenstelling elk jaar anders zijn.
 • Er blijven wel teams in JO16, JO14 en JO12 bestaan, maar die zullen op een wat lager niveau ingedeeld worden. Voordeel: flexibiliteit in de indeling, denk aan leeftijd/dispensatie (JO16), aantallen (JO12) en fysieke ontwikkeling. 
 • Door deze keuze vindt er geen ‘automatische doorschuif’ plaats naar een volgende jaarlichting. Dit leidt tot minder ‘automatisme’ bij de teamindeling, minder ‘vastzitten in een groep’ en meer kans op individuele ontwikkeling.

 

Wat doen we anders dit jaar:

 • Geen groep-selectietrainingen. We hebben er voor gekozen niet langer gezamenlijke zogenaamde selectietrainingen door te voeren met de hele lichting tegelijk. Het kan wel gebeuren dat individuele spelers al eerder met een hoger team gaan trainen.  
 • We houden geen ‘ronde-tafelconferenties’ meer met alle trainers samen. De input van elke teamleiding wordt meegenomen, maar niet in ‘plenaire sessies’ met allen tegelijk besproken.
 • De teamindeling van de teams wordt al eerder bekend gemaakt, ruim voor de NTD. Zo snel mogelijk na afsluiten van de competitie maken we de nieuwe indeling bekend (30 mei). In uitzonderlijke gevallen en op basis van gegronde redenen kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden (in principe niet later dan de  NTD).  
 • In juni kunnen de nieuwe teams al trainen in hun nieuwe samenstelling (en eventuele oefenwedstrijden spelen).  Zie hierboven het overzicht van de data.
 • De Nieuwe Teams- Dag (NTD) op ZATERDAG 29 juni vormt de afsluiting van dit voetbaljaar en de aftrap van het nieuwe seizoen.

 

 

 

Enkele belangrijke zaken voor het seizoen 2024/'25 op een rij:

 • Op de KNVB speeldagenkalender staan alleen de voetbal- of inhaalmomenten en de vrije weekenden. Als het van toepassing is, staat aangegeven of voor welke fase (of najaars-/voorjaarscompetitie) wedstrijden op het programma komen.
 • De wedstrijdschema’s worden op een later moment uitgewerkt. Deze zullen ruim voor de start van de competities door de KNVB worden ingevuld en gepubliceerd.
 • In de kalenders van categorie B (senioren en jeugd) is zo veel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties.
 • Ook komend seizoen spelen de junioren (O13 t/m O19) vanaf de hoofdklasse en lager in 3 fasen. 
  De pupillen (O7 t/m O12) spelen ook komend seizoen in 4 fasen.
   

Benieuwd naar de speeldata van jouw competitie? Check hier de speeldagenkalenders: Noteer de vrije weekenden in je agenda. Op speeldagen rekenen je teamgenoten op jou!

 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/28354/speeldagenkalender-veld-zuid-2024-2025

 

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1

Geen wedstrijd op het programma.

Eerstvolgende wedstrijd HVCH VR1

Geen wedstrijd op het programma.

Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen