Algemeen
28 november 2021
Van de bestuurstafel
over de ledenvergadering, lees verder...

In november heeft kascontrole en ALV plaatsgevonden waarbij financieel verantwoording is afgelegd over het afgelopen seizoen. Een seizoen met weinig activiteiten en veel onzekerheid, hiermee logischerwijs ook sprake van een financiële impact. Met genomen maatregelen zoals eerder uitgebreid toegelicht tijdens de ALV’s van juli 2020 en januari 2021 alsmede het meedenken en bijdragen vanuit leden, vrijwilligers, sponsoren en vrienden als de Vriendenkring, Club van 50 en Stichting Promotie HVCH hebben we de financiële klappen goed weten op te vangen. Ook steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid en gemeente hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een op dit moment financieel stabiele situatie.

Er zal voor nu dan ook geen contributieverhoging plaatsvinden.

 

Dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen, zowel sportief als financieel, SAMEN ZIJN WIJ HVCH.

 

We bevinden ons met de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Corona absoluut nog in een zeer onzekere periode, als bestuur blijven we de financiële impact strak bewaken.

 

Zoals we gewend zijn stond tijdens de ledenvergadering de bestuursverkiezing op de agenda. Voorzitter Laurens Gloudemans en penningmeester Rob van Aalst waren aftredend en herkiesbaar. Beiden werden herkozen. Laurens maakte de kanttekening dat dit zijn laatste periode als voorzitter zal zijn. Mocht er een jonger persoon al voor het einde van zijn termijn interesse hebben om hem op te volgen, treedt hij al eerder af. Rob gaf aan dat hij tijdens zijn nieuwe termijn al op zoek gaat naar een opvolger.
Laurens en Rob, van harte gefeliciteerd met jullie herverkiezing en veel succes in jullie nieuwe termijn!

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1
zondag
30 jan.
14:30 uur
HVCH 1
Juliana Malden 1
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsoren